Web


ÚdajnÄ› je fáze Web 2.0. ve vývoji nÄ›co jako revoluce v podnikání a v poÄítaÄovém průmyslu jako takovém. Dříve jsme web chápali jako pevnou vÄ›c, ale nyní se web vnímá již jako platforma, která má svá pravidla. Pokud porozumíte pravidlům, dostanete se k úspÄ›chu právÄ› i v této vÄ›ci.
Jako klíÄové pravidlo je uvedeno tvoÅ™ení aplikací, které jsou založeny na tom, že využívají síťových efektů a zlepÅ¡ují se právÄ› s pÅ™ibývajícím poÄtem uživatelů. Tím se zvyÅ¡uje hodnota tak zvané kolektivní inteligence.
Dalším způsobem, jak si pÅ™iblížit, co je Web 2.0. je to, že projekty ve Web 2.0. splňují to, že mají množinu klíÄových slov, která jsou mezi sebou vzájemnÄ› provázána.
media kolem monitoru.jpg
Některé charakteristiky jsou typické právě pro tuto fázi vývoje webu:
·         samotný uživatel je vtažen do tvorby obsahu
·         decentralizace autorit (vzniká uživateli garantovaný obsah)
·         otevřená komunikace
·         sdílení informací
·         webové stránky se mění na zdroje obsahující informace a funkcionalitu
·         lépe organizovaný, tříděný a prolinkovaný obsah
·         lepší struktura
Pro srovnání si nyní ukážeme některé rozdíly mezi Web 1.0. a Web 2.0. v na nějaké praktické ukázce.
1.       Web 1.0. a Double Click
Toto je reklamní služba, která na webové stránky umisťuje pouze bannerové reklamy
2.       Web 2.0 a Google AdSense
A toto je nová generace reklamní služby, která umisÅ¥uje texty, obrázky, videa a další mediální reklamy, pÅ™iÄemž ty jsou cílené na nejen na obsah webových stránek, ale také na jejich uživatele.
 komunikace přes whatsapp.jpg
Které technologie jsou tedy charakteristické pro Web 2.0.?
Mezi ty nejznámější samozřejmě patří sociální sítě, jako je Facebook, Twitter a třeba My space. Samozřejmě také sem můžeme zařadit poskytovatele blogů, respektive blogy na Blog.cz nebo Webnode. Mezi velmi známé samozřejmě zařadíme i třeba YouTube, na kterém si nejlépe umíme asi představit, co konkrétně se myslí tím Web 2.0.
I pÅ™es vÅ¡echny výhody nové vývojové fáze na poli webu je nutné si říct, že tyto moderní verze také nesou jistá rizika. AÅ¥ už je to bezpeÄnostní riziko, kdy uživatel vlastnÄ› může nahrát obsah s malwarem, aby provedl nÄ›jakou další Å¡kodlivou operaci nebo to je vtisknutí neplaceného antiviru na webovou stránku, který místo ochrany pak viry naÄítá a nahraje tak Å¡kodlivé kódy s keyloggerem. Pro pÅ™edstavu je to software, díky kterému má daný útoÄník pÅ™esný pÅ™ehled o stisknutých klávesách na vaÅ¡em poÄítaÄi a tím se dostává k informacím nejen o emailech a dalších úÄtech na sociálních sítích, ale také informacích o kreditních kartách, heslech do internetového bankovnictví a podobnÄ›.

You may also like...