Ekonomika je součást našeho života

Ať chceme nebo ne, je ekonomika součást našeho každodenního života. Ekonomika neboli hospodářství je celkové shrnutí hospodaření subjektů. Do těchto subjektů můžeme zařadit domácnost, stát, organizace nebo dokonce jednotlivce. Věda, která se zabývá zkoumáním chování po finanční stránce těchto ukazatelů, se nazývá ekonomie. Ekonomika může mít tři důležité ukazatele. Patří zde hospodaření, hospodářství a hospodárnost. Ekonomika má vliv nejen na rozpočet domácností, ale také na nezaměstnanost. Dotýká se nás opravdu ve všech směrech a vidíme ji všude kolem nás. A čím se vlastně ekonomika měří? Je to HDP. Tato zkratka znamená hrubý domácí produkt a hodnota je vyjádřená v peněžních jednotkách.  Je to ukazatel výkonnosti země a je to vše co se za určité období, většinou rok, vyprodukuje na území státu. Ale není podle ní měřit kvalitu života nebo bohatství lidí, kteří v dané zemi žijí.
 barevný diagram

Co vlastně ovlivňuje ekonomiku?

 
Ekonomiku jak už domácí nebo světovou ovlivňuje spoustu faktorů. Mezi ty nejznámější patří inflace, těžba ropy, národní banky a měnové fondy. S pojmem inflace se setkáváme denně jak už v novinách tak třeba v televizi. Čím je inflace vyšší tím je pro občany hůře. Míra inflace nám ukazuje, kolik si toho můžeme koupit za danou finanční částku. Pokud tedy inflace roste, můžeme si za určitý obnos peněz koupit méně a Vaše peníze ať už na účtech nebo v peněžence ztrácejí svou hodnotu.
zlaté prasátko
Těžba ropy má spíše vliv na světovou ekonomiku. Bez ropy se totiž neobejde žádný stát. Zde už poté probíhají celosvětové obchody mezi státy, které ropu dodávají mezi státy, které ji odkupují. A cena ropy má poté také vliv na ekonomiku státu. Samozřejmě mezi velké ovlivnitelné faktory ekonomiky jsou národní banky, které mohou velmi výrazně hýbat s kurzy. Na základě toho poté měna státu buď posiluje, nebo slábne. Ekonomika je velmi těžký a rozsáhlý obor, kterému rozumí opravdu jen odborníci.

You may also like...