Přesnost přináší úspory


K tomu, aby byla přeprava zboží co nejefektivnější, je zapotřebí využít každého prostoru v dopravních prostředcích. Proto se v tomto případě využívají přepravní palety. Jedná se o plochý pevný podklad.
· Další úpravy souvisejí s tím, jaký druh zboží se jimi bude přepravovat.
– Nejznámější a nejrozšířenější přepravní pomůckou, která spadá do této kategorie, je bezesporu takzvaná euro paleta.
pět palet epal
Tento druh musí mít přesně dané rozměry, které jsou odvozené od předpisů Mezinárodní železniční unie (UIC) a předpisů European Pallet Association (EPAL). Tato přesnost, která se musí bezpodmínečně dodržovat, má jistě své opodstatnění.
– Upřesňuje totiž rozměry jednotlivých palet.
– Ty jsou odvozeny od rozměrů železničních vagónů.
Přesné rozměry jsou také důvodem, proč se při přepravě nevyužívají takzvané ISO – kontejnery. Jejich rozměry vycházejí z rozdílného systému délkových měr, který se používá ve Spojených Státech a tím pádem by nebyl plně využit nákladový prostor.
a) Délka euro palety musí být 1200 mm.
b) Šířka je stanovena na 800 mm.
c) Výška je dána mírou 144 mm.
d) Plocha každé této přepravní pomůcky je 0,96 metrů čtverečních.
krabice a paleta

Každý hřebík má své místo

Přesnost se týká i jednotlivých hřebíků. Musí jich být přesně sedmdesát osm. Předpisy stanoví i jejich umístění. Jediný údaj, ve kterém se jednotlivé palety mohou lišit, je jejich váha. Ta je totiž závislá na vlhkosti dřeva, a tudíž není možné ji přesně stanovit. Jednotlivé přepravky se mohou pohybovat ve váhovém rozmezí dvaceti až čtyřiadvaceti kilogramů.
· Nosnost jedné euro palety je tisíc pět set kilogramů.
· Na sebe se mohou stohovat nejvýše tři.
Tyto přepravní pomůcky mají ale mnohem více výhod, nežli je jen stohování a úspora místa v dopravních prostředcích. Svou konstrukcí dovolují snadnou manipulaci pomocí vysokozdvižného nebo nízkozdvižného vozíku.

You may also like...