Ekonomika a podnikání

O tom, že jsou ekonomika a podnikání dvěma neoddělitelně propojenými pojmy, není jak známo pochyb. Kdyby totiž neexistovala ekonomika jako taková, neexistovala by ani směna zboží, respektive služeb, a tím pádem by nebyl jediný důvod se soukromničení věnovat. A o tom, že nemůže pořádně fungovat ani ekonomika bez podnikání, jsme my starší dobře obeznámeni z dob minulého režimu, kdy vše patřilo tatíčkovi státu, vše se řídilo plánovitě, a přesto co chvíli neplánovaně nebylo to či ono.

Zkrátka je třeba mít ekonomiku spojenou s podnikáním, aby se dalo normálně žít, abychom měli alespoň relativní dostatek všeho, co je zapotřebí mít.

kola a dolary

Soukromí podnikatelé jsou těmi, kdo se zásadní měrou zasluhují o to, že máme přesně to, co potřebujeme. Podnikatelé jsou na rozdíl od těžkopádné instituce zvané stát flexibilní a dokážou tak zaplnit snad každou mezeru, jež na trhu vznikne.

Podnikatelé jsou tedy v podstatě nezbytní, ekonomika a podnikání Moneyworld jdou ruku v ruce. Ovšem nejednou jdou takto do… Řekněme že do horoucích pekel. Jak jsme toho svědky třeba právě v současnosti.

Když se dnes porozhlédneme, zjistíme hravě, jak často se tu podnikatelům házejí klacky pod nohy. Nejen že tito musí splnit kdejaké byrokratické nařízení seslané z politického Olympu, nejen že tito musí nemalou měrou financovat chod státu, ale jsou právě těmi nahoře často vědomě poškozováni až ničeni.

symboly peněz

Jak jenom jsou dnes smutně znějící kdysi optimistická slova písně Ivana Mládka o tom, jak „už je to tady, nemusím už zdrhnout, už se můžu u nás doma do něčeho vrhnout“! Kolikrát se našinci namísto své zakázané živnosti mohou vrhnout snad jedině z nějakého útesu do propasti, případně po vzoru velké krize v Americe z nějakého mrakodrapu! Přičemž toto nevyloudí úsměv na našich tvářích ani tehdy, když si uvědomíme, jak nízké jsou naše mrakodrapy a jak málo máme různých dost hlubokých Macoch.

Podnikání je tedy mařeno až likvidováno a ekonomika jde díky tomu do kytek. Ekonomice se nedaří, a proto jsou podnikatelé často v koncích. Což je jasný důkaz toho, že jsou ekonomika a podnikání neoddělitelné.

You may also like...