Podnikání

Většina z nás nemá přebytek finančních prostředků. Po zaplacení hypotéky, nájmu a jídla jsme rádi, že si můžeme jít s přáteli posedět jednou do měsíce na pivko.
Mnoho lidí to řeší například přivýdělkem ve formě brigády, hledání nového zaměstnání, ve kterém dostane vyšší finanční ohodnocení, pronájmem prostorů v osobním vlastnictví, které nevyužívá nebo prodejem nevyužitých věcí.
stůl pracovníka.jpg
Jednou z možností, která je v současné době velice rozšířenou, je začátek podnikání. Tato možnost může přinést velké výnosy ve chvíli, kdy máte dobrý a promyšlený nápad ohledně začátku podnikání.
Popíšu vám hlavní rozdíl mezi podnikáním a zaměstnáním. Když jste zaměstnán u zaměstnavatele, je povinen vám vyplatit mzdu (odměnu za vámi vykonanou práci)- tato mzda může být buď úkolová (dostanete zaplaceno za provedený úkol), nebo hodinová (dostanete zaplaceno za každou odpracovanou hodinu). U podnikání nemáte nic jisté- nemusí vám přinášet finanční prostředky, naopak můžete o vložené peníze přijít. Dalším rozdílem (pro některého z nás dokonce příjemnou změnou) může být to, že když jste podnikatel, tak máte zodpovědnost za svá vlastní rozhodnutí, zatímco u závislé činnosti za vás dělá konečná rozhodnutí váš nadřízený.
organizátor z kůže.jpg
Když se rozhodnete pro podnikání, měli byste znát právní předpisy, kterými je podnikání upravováno (je to zejména živnostenský zákon, zákon o obchodních korporacích a občanský zákoník).
Je několik právních forem podnikání- živnost (živnost je samostatná činnost, kterou subjekt provozuje za účelem dosažení ziskovosti), obchodní korporace (více fyzických osob, které se spojí za účelem podnikání a dosažením zisku), neziskové organizace (jejich cílem není dosažení zisku).
Závěrem napíši jen to, že je podnikání poměrně složitou činností, která má rizika, ale na druhou stranu, proč to nezkusit?

5/5 - (2 votes)

You may also like...