Co skrývá počítač?


Tak ne, Å¡roubovák ihned schovejte, jen byste mohli poÄítaÄ poÅ¡kodit. KlidnÄ› tÅ™eba jen statickou elektrikou, když nemáte náramek.  

Ale tím se zdržovat nebudeme, protože vy nebudete poÄítaÄ otevírat vůbec a budete věřit autorovi Älánku, že to tak uvnitÅ™ je. Ověřit si to pak můžete na nÄ›jakém starém stroji, který je již mimo provoz a urÄitÄ› není zapojen v síti.  

souÄást PC

Ono tam vlastnÄ› není nic k vidÄ›ní. To nejzajímavÄ›jší, totiž rotující plotýnky jsou ukryty v hadru. Co to je? Hned vysvÄ›tlím. Hadr je slangové oznaÄení pro Hard Disc. Pevný disk, když to pÅ™eložíme. Ten název je zde proto, že je tato vÄ›c napevno v poÄítaÄi. Nu, a právÄ› v nÄ›m jsou ty zajímavé vÄ›ci. Ty ovÅ¡em neuvidíte, hadr je uzavÅ™en, a to velmi dobÅ™e, aby se dovnitÅ™ v žádném případÄ› nedostalo nic, co tam nepatří. Nesmí tam ani mikro prach, jinak by mohlo dojít k havárii disku a tím máte po vÅ¡em, co jste tam uložili.  

V tomto disku je tedy nÄ›kolik plotýnek, nad kterými se bleskurychle pohybují ramínka s Ätecí hlaviÄkou, dá-li se to tak nazvat. To Äte, nebo zapisuje dat, a to tak rychle jak to jde a jak je rychlý procesor. Ten vevnitÅ™ uvidíte, ale je to jen taková krabiÄka, víc nic.  

souÄástky

PoÄet plotýnek v HD je dán výrobcem a tím je také urÄena velikost vaÅ¡eho úložiÅ¡tÄ›. Protože tím HD vlastnÄ› je. Čím více plotýnek, tím vÄ›tší máte disk a také tam můžete nacpat více dat. Také ovÅ¡em můžete o více dat pÅ™ijít, proto zálohujte, zálohujte, a jeÅ¡tÄ› jednou zálohujte. O tom vÅ¡ak jindy. 

Takto fungují vÅ¡echny Hard disky, ovÅ¡em mimo tÄ›ch nejnovÄ›jších, kde, již plotýnky nejsou a je to vlastnÄ› jeden veliký úložný prostor. Data jsou na nÄ›m zapisována jinak, což je složitÄ›jší záležitost a není místo abych to abych ji zde rozebíral, VÄ›zte jen tolik, že tyto nové disky jsou o hodnÄ› rychlejší, ale také dražší. Proto zatím jeÅ¡tÄ› stále nejsou vÅ¡ude v každém poÄítaÄi. Ale Äasem budou. Tak, co těšíte se na nÄ› a rychlejší práci? 

You may also like...