Jak si rozumí rostliny v bytě a na zahradě s akváriem


Domníváte se, že akvárium a zahradní rostlinstvo k sobÄ› pasují, asi jako petržel a koza ze známého sousloví? Pak se mýlíte, a mohli byste se sami pÅ™esvÄ›dÄit o opaku, pokud byste si akvárium pořídili. Jde totiž o akvarijní vodu, která obsahuje nÄ›co víc, než jen voda z vodovodního Å™adu plus speciální hnojiva.

Žádný volný ani vázaný chlór – kdo zalévá rostliny přímo z hadice napojené na vodovodní Å™ad, anebo z konve vodou neodstátou, zbyteÄnÄ› pÄ›stované vegetaci Å¡kodí. Chlorovaná voda neprospívá ani lidem, ani zvířatům a samozÅ™ejmÄ› ani rostlinám. Pokud to nelze jinak, ponechte vodu z vodovodu odstát alespoň 24 hodin.

levandule na zahradÄ›

Jak je to s živinami – vÄ›tÅ¡ina pokojovek vyžaduje pÅ™es zimu zálivku bez hnojiv, anebo jen s omezením dávek hnojiva, ovÅ¡em s akvarijní vodou dodáváte rostlinám po celý rok stabilní množství látek pro jejich růst tak, aby jich využily podle svých možností pÅ™irozeným způsobem. V zimÄ› samozÅ™ejmÄ› zálivku omezíte podle teploty a sluneÄního svitu, aby půda nebyla pÅ™emokÅ™ená, ale zároveň víte, že jsou ve vodÄ› obsaženy mikroprvky (železo, mÄ›Ä, zinek, selen atd.), dusiÄnany, síra, fosfor, vápník, hoÅ™Äík, sodík a draslík a mimo jiné i prospěšné bakterie. Akvarijní voda prospívá každé rostlinÄ› vzhledem k optimálnímu vyváženému pomÄ›ru vÅ¡ech složek, které by jinak rostlina Äerpala z půdy. Takto lze použít i univerzální substrát doslova za pár korun.

pokojové sukulenty

Jak vodu z akvária Äerpat –  vhodné je jednou týdnÄ› odÄerpat z akvária zhruba polovinu vody a doplnit ji Äerstvou, spolu s živinami. ZkuÅ¡ení akvaristé znají správné postupy, jak živiny akvarijním rostlinám doplnit, můžete se o tom nÄ›co dozvÄ›dÄ›t z akvaristických příruÄek a diskusí Äi od nÄ›kterých firem, které úspěšnÄ› prodávají akvarijní rostliny.

OdÄerpáním vody z akvária se zároveň odkalí dno a zbaví rybího trusu a nÄ›kterých bakterií, což je pro pokojové i venkovní rostliny opravdový poklad. Je to nÄ›co, jako když se dříve hnojila pole zvířecím hnojem, a tamní plodiny pak byly skuteÄnÄ› bohaté na vÄ›tÅ¡inu potÅ™ebných živin.

You may also like...