Nejenom Švejkem je čtenář živ…

I když tento fiktivní chrabrý vojín přinesl svému duchovnímu otci světovou proslulost a rozšafně a moudře hovořil, a jistě ještě bude hovořit v knize, divadelní hře a ve filmu mnoha jazyky světa, nemělo by se zapomínat, že spisovatelova genialita se projevila i v jeho jiných, méně známých a méně obsažných dílech.
brýle na četbu
Jako zakladatel recesistické politické strany měl blízko a mistrně ovládal politickou satiru, o čemž svědčí jeho povídky na dané téma. Přesvědčit se můžete četbou známějších Dějin strany mírného pokroku v mezích zákona nebo výborné povídky Ministři Bráf a doktor Žáček. Možná budete překvapeni nadčasovostí těchto dílek, určitě vám připomenou současné společenské dění. Do novinářské profese, a tedy i do vlastních řad se Hašek také s chutí a humornou nadsázkou pouštěl bez servítků. Až dočtete jeho povídku Polemika mezi Hlasy od Nučic a Nučickou stráží, nejen že si budete utírat slzy smíchu, ale pro jistotu si ověříte, že byla skutečně sepsána ve druhé dekádě minulého století, nikoli některým ze současných tvůrců, neboť by bez jakýchkoli úprav mohla tvořit obrázek současného bulvárního tisku. Hašek se nevyhýbal ani drobným banálním tématům, každodenním, které vás mohou potkat a nepochybně potkávají. Určitě vás pobaví povídky, Jak jsem si přišíval knoflík ke kalhotám nebo Vařím si vejce naměkko.
čtení na břehu
Zvířata neboli němé tváře. Bylo by chybou tuto drobnou literární ochutnávku o ně ochudit. Nevíme přesně, jaký vztah měl Hašek k těmto božím tvorům, ale v kruhu jeho obdivovatelů, čtenářů a nejrůznějších haškologů se všeobecně ví, že se jeden čas živil v redakci časopisu Svět zvířat. Pikantní je, že byl z redakce po roce vyhozen, neboť publikoval články o neexistujících imaginárních druzích. To však v žádném případě nikterak nesnižuje kvalitu jeho povídek z této oblasti a povídka o paviánovi Má drahá přítelkyně Julča dokazuje, že ho k psaní inspirovala i jiná zvířata než z českých luhů a hájů.
Jaroslav Hašek byl člověkem a tvůrcem, který dodnes zaměstnává odborníky z oblasti literární historie a kritiky, psychologie, sociologie a dalších oborů lidské činnosti. Jeho dílo je zrcadlem poměrně krátkého, nesmírně pestrého a bohatého života, naplněného rozličnými zkušenostmi. Přeji příjemné čtení.

4/5 - (2 votes)

You may also like...